Aktualności

Search Our Site

tel. 601 450 758

 

Wycięcie  drzew i krzewów bez zezwolenie.

Usuwanie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 stycznia 2017 roku nie będzie już wymagało zezwolenia. Taką zmianę przewiduje uchwalona 16 grudnia 2016 r. ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Zezwolenia niepotrzebne.

Nowelizacja wprowadza zmiany umożliwiające gminom rezygnację z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w wybranych przez nie sytuacjach oraz rezygnację z opłat w niektórych przypadkach za ich usunięcie*. Według autorów inicjatywy, rozwiązanie takie umożliwi gminom dostosowanie zakresu prowadzonych przez nie postępowań do rzeczywistych możliwości i potrzeb danej gminy. Gminy uzyskają także możliwość określania stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, co oznacza, że uzyskają realny wpływ na poziom swoich dochodów z tytułu opłat.

Nowe przepisy upraszczają regulację dotyczącą usuwania drzew i krzewów, m.in. uproszczony zostanie mechanizm ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, a z ustawy usunięty zostanie obowiązek uwzględniania przy ustalaniu opłaty współczynnika lokalizacji. Ustawa przewiduje określenie w drodze rozporządzenia ministra środowiska takich działań, które zagwarantują zachowanie wszystkich elementów środowiska we właściwym stanie ochrony. Obecnie największy zarządca lasów w Polsce – Lasy Państwowe – ma takie zasady jako własne uregulowania wewnętrzne, będące zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Zamiarem autorów inicjatywy jest wprowadzenie takiego rozwiązania jako wspólnego dla wszystkich właścicieli lasów.

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.

*Zazwyczaj przyjmujemy zlecenia na alpinistyczną wycinkę drzew w Otwockw, , Józefowie, Karczewie, Wawrze i całej Warszawie.
Pielgnacja i zakładanie ogrodów na tym samym terenie czyli Otwock, Józwfów, Karczew , Wawer i Warszawa.
Nie mniej jesteśmy w stanie obsłóżyć alpinistyczą wycinkę drzew w Piasecznie, Minńsku pazowieckim,
Wiązownie, Sulejówku, Falecicy, Sobieniach Jeziorach, Wildze, Garwolinie i Legionowie w uzależnieniu od wielkości zlecenia.
Jesteśmuy do Państwa dyspozycji, proszę dzwonić.

 

http://joomix.org/
http://cms-joomla-help.com/